MODERNÉ HYDROIZOLAČNÉ A INJEKTÁŽNE TECHNOLÓGIE

Green Line Technology

Technologické zariadenia

Okrem klasických technológii, ako je stierkovanie, natieranie, vŕtanie a pod. používame špecializované technologické zariadenie pre kvalitné prevedenie hydroizolačných a injektážnych aplikácii. 


WAGNER HC 940 G

aircont striekacie zariadenie


MC-I  910

membránové injektážne čerpadlo
VTSS - 14-32

striekacie zubové čerpadla pre aplikáciu dvojkomponentných hydroizolačných materiálov


Copyright © 2013. All Rights Reserved.