MODERNÉ HYDROIZOLAČNÉ A INJEKTÁŽNE TECHNOLÓGIE

Green Line Technology

Osadenie pakrov a utesnenie trhlín
Osadenie pakrov - ventílov, ktoré nám zadržiavajú injektážny tlak v stene


Pred zastierkovaním praskliny podklad je treba napenetrovať.


Zastierkovaním utesním nielen paker, ale celú prasklinu, aby nám neunikal inketážny tlak. 


Pri paneloch je treba zaistiť aj medzeru panelov na konci uloženia, pretože tlak by nám spôsobil príliš veľké rozliatie injektážnej emulzie.


Pri stierkovaní môžeme podklad pripraviť ku konečnej úprave a vykonať niektore technologické postupy povrchovej úpravy už pri príprave trhliny k injektovaniu.


Osadenie kovových pakrov s tesnením pri aplikácii živíc


Pri prevádzaní plošnej pevnostnej injektáže je treba rozmiestniť pakre v pravidelnom tvare siete s rozpätím medzi pakrami podľa priepustnosti muriva., spravidla 9 - 12 pakrov na m2

Copyright © 2013. All Rights Reserved.