MODERNÉ HYDROIZOLAČNÉ A INJEKTÁŽNE TECHNOLÓGIE

Green Line Technology

Oprava strešnej krytiny

Hlavne pri betónovej strešnej krytine dochádza postupne časom k zaneseniu pórov nečistotami, prachom a nasledne zarastaním machmi. Realizácia je možná na všetky druhy prakticky používanej krytiny (betónovej, keramicke, azbestocementovej, bitúmenovej a pod.).  Pre úpravu takto poškodenej, resp. zasiahnutej strešnej krytiny používame dva postupy:

- náter - nástrek akrylovými strešnými farbami

- nástrek hydroizolačným materiálom

Postup aplikácie je skoro rovnaký, Aplikácie sú UV stabilné a umožňujú dlhoročné užívanie. Pri aplikácii hydroizolačnými materiálmi je výhoda hrubšej stabilnejšej vrstvy s dlhšou životnosťou. Povrch je akoby poplastovaný. Takýmto spôsom sa vyplnia špáry, scelia poruchy krytiny a predĺži jej životnosť o desaťročia. Okrem toho sa zlepší vzhľad krytiny, a to všetko bez nutnosti demontáže krytiny. Vysokým tlakom aplikačnej technológie sa dostáva materiál aj do medzier a pod krytinu.

Podobne sa aplikácia používa aj pre azbestocementovej krytiny, kedy jej demontáž a likvidácia je viac ako dvojnásobná drahšia oproti jej oprave a povrchovej úprave. Zároveň sa obmedzí aj jej  ďalšie zvetrávanie a uvolňovanie čiastočiek prachu azbestu do ovzdušia, zvýši sa jej pevnosť vďaka hľbkovej penetrácii. Pritom jednoduchým spôsobom laminovania je možné opraviť prasknuté diely a nie je nutná ich výmena. Pri  aplikácii nedochádza k manipulácii so strešnou krytinou.

Postup prác:

- Vyčistenie povrchu mechanicky od pevných nánosov,  machových porastov a pod

- Vyčistenie povrchu tlakovou vodou

- Penetrácia povrchu

2x nástrek povrchu hydroizolačným nástrekovým materiálom

Výhoda použitej technológie:

- Kvalita použitého materiálu

- Spevnenie povrchu strešnej krytiny hĺbkovým pôsobeným hydroizolačného nástreku zabráni       praskaniu strešnej krytiny

- Zabránenie nasiakavosti strešnej krytiny vodou, následné zamŕzanie a poškodenie hlavne mrazmi

- Možnosť použitia na rôzne povrchy ako betónová strešná krytina, terakotová strešná krytina, plechy a plasty a iné stavebné materiály

- Hydroizolačné vlastnosti použitého materiálu

- Pružnosť a pevnosť použitého materiálu

- Netreba demontovať strešnú krytinu

- Estetické zlepšenie vzhľadu strešnej konštrukcie


Strešna krytina po roku používania preukázala kvalitu použitého materiálu.


Oprava prasklín azbestocementovej krytiny


Preplátovanie trhliny netkanou textíliou


Náter preplátovania


Hrebenáče po aplikácii

Copyright © 2013. All Rights Reserved.