MODERNÉ HYDROIZOLAČNÉ A INJEKTÁŽNE TECHNOLÓGIE

Green Line Technology

Ponuka služieb firmy BITUM s.r.o.

V základe sa naša firma venuje hlavne prevádzaním injektáži a hydroizolácii. Tieto činnosti sa veľmi dobre dopĺňajú hlavne pri sanácii starších budov, historických pamiatok rekonštrukcii dopravných stavieb a pod. Preto dokážeme realizovať tieto sanacie komplexne, bez nutnosti využívania subdodávok. Pri našej práci využívame moderné technologické postupy, technológie a materiály, čím zabezpečujeme vysokú pridanú hodnotu prevedených sanačných prác s dlhodobou životnosťou a takisto záručnou dobou. Pri realizácii dbáme, aby cena prevedenia diela bola v priaznivom pomere s kvalitou a pridanou hodnotou. Platí, že vo veľmi priaznivých cenách dokážeme  poškodeným budovám vrátiť ich hodnotu bez búrania a iných nutných prác, ktoré zbytočne navyšujú hodnotu rekonštrukcie a sanácie.

Starostlivosť o zákazníka nekončí odavzdaním diela, ale aj počas záručnej doby pravidelne kontroľujeme stav (minimálne 2x v roku) prevedeného diela a tým v prípade poruchy sme schopní zavčasu reagovať na vzniknuté zmeny a tieto napraviť a zabezpečiť pred vznikom väčších škôd. 

V jednotlivých odkazoch tejto stránky Vám chceme prezentovať jednotlive technológie, ktoré používame a takisto materiály renomovaných výrobcov. 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.