MODERNÉ HYDROIZOLAČNÉ A INJEKTÁŽNE TECHNOLÓGIE

Green Line Technology

Injektážne a reprofilačné práce:

Injektáže sú vlastne technológie, ktorými dokážeme aplikovať pod tlakom  hydroizolačný alebo spevňujúci materiál do trhlín, muriva, betónov, zeminy, štrkov, pieskov  a pod.Delíme ich na:

Podľa použitého injektážneho materiálu:
- Pevnostné injektáže cementové na báze mikrocementov
- Pevnostné injektáže na báze živíc
- Pevnostné injektáže kryštalickými emulziami
- Tesniace injektáže polyuretánovými živicami
- Tesniace injektáže gélovými živicami
- Tesniace injektáže muriva kryštalickými emulziami

Podľa použitia:
- Pevnostná injektáž trhlín betónových konštrukcii budov, mostov a pod
- Pevnostné injektáže muriva historických budov a pamiatok, starších domov
- Pevnostné injektáže prasklín sadajúcich stien a základov budov
- Pevnostné injektáže hornín
- Podinjektovanie základových pásov voči sadaniu

Neodmysliteľnou a doplnkovou súčasťou týchto prác sú aj:
- Reprofilácia a rekonštrukcia betónových konštrukcii
- Reprofilácia plôch podzemných garáži
- Reprofilácia poškodených povrchov a trhlín


Copyright © 2013. All Rights Reserved.