MODERNÉ HYDROIZOLAČNÉ A INJEKTÁŽNE TECHNOLÓGIE

Green Line Technology

Hydroizolácia podzemných stavieb

Hydroizolácia podzemných stavieb, základových pásov a priesakov spodnej vody.

Práce prevádzame pri nových stavbách, ako i starších, hlavne pri vzniknutých poruchách, čo sa prejavuje zatekaním, prieniku zemenj vlhkosti a zapliesnením stien.

V praxi sa stretávame hlavne u starších stavieb (nové nevynímajúc) s poruchami hydroizolačného systému hlavne z dôvodu nedostatočného prevedenia pôvodnej hydroizolácie, zanedbania zásad prevedenia hydroizolácie a nedodržaním technologických postupov.

Pri realizácii používame moderné technológie a hlavne moderné materiály, ktorých vlastností, ako sú prílnavosť k podkladu, nenasiakovosť, nepriepustnosť a najmä elasticita, zaručujú dlhodobú funkčnosť realizovaného hydroizolačného systému. Väčšinou tieto prípravky, vzhľadom na ich tekutú štruktúru,  aplikujeme technológiou vysokotlakového striekania (aircont), stierkovaním, valčekovaním a natieraním.

Vzhľadom na použitie Green Line Technológii je aplikačaná teplota v rozsahu +5°C do +35°C.

Takisto používame technológie opráv hydroizolácii aj v zimných mesiacoch.

Pri spôsobe zachytávania tlaku vlhkosti prevádzame hydroizolácie s pozitívnym pôsobením tlaku vlhkosti (z vonkajšej strany budovy) ako aj  s negativným pôsobením tlaku (z vnútornej strany budovy).


Aplikácia hydroizolačných materálov stierkovaním:


Aplikácia hydroizolačných materálov striekaním


:Aplikácia hydroizolačných materálov natieraním:

Copyright © 2013. All Rights Reserved.