MODERNÉ HYDROIZOLAČNÉ A INJEKTÁŽNE TECHNOLÓGIE

Green Line Technology

Nová stránka

V našej praxi sme postavení aj pred úlohu previesť opravy hydroizolačných systémov počas zimných mesiacov. Práve pôsobením tlaku ľadu dochádza k poškodzovaniu povrchu hydroizolačného systému a následnému zatekaniu cez takto poškodený povrch. Tomuto ročnému obdobiu musí zodpovedať aj výber zodpovedajúceho materiálu hlavne pre opravy. 


Pred vlastnou aplikácie je potrebné opravované miesto vysušiť .


Použitie hydroizolačných materiálov natieranímVeľmi výhodné je použitie horúceho asfaltu na zaliatie poškodených miest


Moderné asfalty majú modifikáciou asfaltu zlepšenú elasticitu a rýchlo tuhnú, čím je možné skoré pôsobenie neduhov počasia.Copyright © 2013. All Rights Reserved.