MODERNÉ HYDROIZOLAČNÉ A INJEKTÁŽNE TECHNOLÓGIE

Green Line Technology

Výstuha injektáže stavebnou oceľou


Výstuha a armovanie injektovaných vrtov nám zabezpečí zvýšenie pevnosti injektáže. Z výhodou tento postup použijeme pri spevnení rohov. Tieto výstuhy môžu byť dlhé až 4m.

Táto kombínacia nám zabezpečí pevnosť oceľe a tlaková injektáž celoobjemové vnútorne vyplnenie injektážneho otvoru a okolitých špár a trhlín.

Priemer ocele je spravidla 10mm. V prípade potreby je možné použiť aj väčšie priemery.

Na obr. výstuhy nie sú pre názornosť úplne zapusté. V praxi sú celé v stené a otvor je ukončený injektážnym pakrom

Copyright © 2013. All Rights Reserved.