MODERNÉ HYDROIZOLAČNÉ A INJEKTÁŽNE TECHNOLÓGIE

Green Line Technology

Stavebná chémia pre hydroizolácie


INJEKTIL 100 – injektážny prostriedok

Bornit ® - Injektil 100 sa používa pre aplikáciu horizontálnych prekážok proti rastúcej vlhkosti v betóne, muriva a omietky. Aplikuje sa tlakovou injektážou.  Bornit ® Injektil 100 sa používa pre chemickú injektáž neriedený.  Stavebná konštrukcia musí byť pevná a dobre zachovalá. Obsahuje draslík, a preto reaguje alkalicky. Citlivé povrchy (ako je hliník a sklo) sa nedajú leptať.  Spotreba je cca 20litrov/m2 podľa nasiakavosti a hrúbky muriva.SPERR INJEKT – injektážny prostriedok

Bornit ® -Sperr-Injekt je kvapalný, mineralizačný koncentrát s viskozitou vody na báze hydrofobizujúcich zlúčenín kremíka. Účinné látky prenikajú vďaka gravitácii hlboko do podkladu a reagujú s prítomnými spojivami na zlúčeniny, ktoré sú nerozpustné vo vode. Kapilárne pórovitá štruktúra betónu a muriva sa uzavrie a hydrofobizuje. Vďaka chemicko-fyzikálnemu procesu mineralizácie sa okrem vertikálne alebo horizontálne vytvorenej izolácie proti vlhkosti zvyšuje pevnosť betónu a muriva a dosiahne sa dodatočné agresívnej ochrany -nenapadá armovaciu oceľ. Na rozdiel od ostatných tlakových injektážou postačujú pri postupoch používajúcich Bornit ® -Sperr-Injekt malé priemery vrtných otvorov, pretože nemôže dôjsť ku kôrovateniu otvorov kvôli stálemu dodatočnému presakovaniu kvapaliny. Vďaka praktickým kartušiam obsahu 0,55 kg s integrovanými injekčnými hadicami je umožnená kontrola spotrebovaného množstva na každý vrtný otvor. Aby sa zamedzilo stratám prípravku, odporúča sa použitie kapilárnych tyčiniek Bornit ® -Kapillarstäbchen (dĺžka: 28 alebo 56 cm). Tým sa získa rovnomerné a cieleného rozdelenie v stavebnom materiáli. Dutiny a praskliny sa premostia. Spotreba je cca 15 kg/m2 podľa hrúbky muriva.


ANTISULFAT – sanačný prostriedok

Pôsobením prípravku Antisulfat sa rozpustné soli, ktoré rozrušujú maltu, ako napr. sírany, chloridy a pod, zmení  na soli nerozpustné, alebo ťažko rozpustné, takže už nemôžu poškodzovať maltu (omietku). Takto sa zabráni ďalšiemu vytváraniu výkvetovov na omietkach. Nie je vhodný na sadrové podklady a neobsahuje olovo. Používa sa ako doplnkové metóda sanácie muriva. Takisto sa používa ku zvýšeniu tvrdosti povrchov z betónu, muriva, omietok a azbestocementových


SPERRMÖRTEL   – vodotesná malta

Používa sa na vytvorenie oblého prepojenia v miestach styku podlahy so stenou, vodotesných omietok, ako vodotesná murovacia a špárovacia malta, ako malta na opravu betónových a murovaných povrchov. Prídavkom disperzie vznikne výborná malta na opravu betónových plôch a poterov. Po vytvrdnutí je nenasiakavá a mrazuvzdorná. Plná pevnosť a prídržnosť je docielená do 24 hod.


SANIERPUTZ – sanačná omietka

Hydrofobizovaná omietka  sa používa k sanácii muriva zasiahnutého vlhkosťou a soľami v miestnostiach s vysokou vlhkosťou (pivnice, kuchyne a pod.)Vysoký počet pórov zabezpečuje rýchle presušenie sanovaného muriva.  Ako omietka má odpudzujúce vlastnosti voči vode a tepelnoizolačné vlastnosti. Nevytvára možnosť rastu plesní. Nedoporučuje sa používať  pri styku s tlakovou vodou a snehom


DICHTUNGSSCHLÄMME - cementová izolačná stierka

Izolačná stierka Bornit ® -Dichtungsschlämme je cementovo viazaný hydrofobicky reagujúci prášok s kryštalizujúcimi účinnými látkami utesňujúcimi kapiláry k minerálnej izolácii stavebných objektov proti zemnej vlhkosti, presakujúcej vode a tlakovej vode. Je možné ju použiť ako na negatívnej strane (zozadu pôsobiaca voda), tak pozitívnej strane (strana obrátená k vode). Vďaka pevnej izolácii sa dosiahne dobrej odolnosti proti chemickému a mechanickému namáhaniu. Slúži k izolácii horizontálnych a vertikálnych plôch z betónu, muriva alebo cementové omietky. Produkt je možné použiť na vonkajšiu izoláciu stien ako ochranu proti striekajúcej vode v oblasti podmuroviek, k horizontálnej izoláciu vo vychádzajúcich stenách a pod nimi ako izoláciu nádrží proti zvnútra tlačiacej vode do výšky5 m. Hlavné oblasti použitia sú vlhké priestory (kúpeľne, sprchy), vnútorné steny pivníc, plavárne, nádrže s pitnou vodou, šachty  a pod.  Neobsahuje sódu a chloridy .Spotreba pri zemnej vlhkosti a bez presakujúcej vody je 2-3 kg/m2 (2 nátery) a pri presakujúcej vode a tlakovej vode je 3-4 kg/m2 (3 nátery).


ELASTIKSCHLÄMME - dvojzložková minerálna izolačná stierka

Elastická stierka Bornit ® -Elastikschlämme je cementovo viazaný, dvojzložkový, oteru vzdorný povrchový náter s dobrou priľnavosťou na betón, murivo a omietku, ktorý sa vďaka svojim flexibilným vlastnostiam hodí špeciálne pre podklady ohrozené prasklinami. Po uschnutí je produkt trvale vodotesný, elastický, mrazuvzdorný a odolný proti posypovej soli, ako aj odolný voči mechanickým vplyvom, poveternostným vplyvom na namáhanie v dôsledku teplotných zmien. Na základe vysokej elasticity sa vlasové praskliny a praskliny spôsobené vysychaním v izolačnom nosiči pri hrúbke vrstvy 3 mm a šírky do 0,2 mm a pri hrúbke vrstvy 4 mm do 0,6 mm bezpečne prekryjú. Je odolný voči opotrebovaniu vodotesného náteru mechanicky namáhaných plôch, napr. pre terasové a balkónové izolácie, ako aj pri izolácii vodných nádrží, plavární a pod ., pod obkladačkami. Produkt môže byť použitý tiež pre ochranu pochôdznych a pojazdných betónových plôch pred poškodením spôsobeným mrazom a posypovú soľou a je vhodný pre spracovanie na vodorovných a zvislých plochách. Spotreba na 1 mm hrúbky vrstvy je 1,5 kg/m2.


HAFTEMULSION – penetračná a zošľachťujúca emulzia

Adhézna emulzia Bornit ® -Haftemulsion je vodná disperzia neobsahujúca zmäkčovadla,  na báze karboxylovaného butadién-styrén-latexu k modifikácii maltových hmôt, k vytváraniu adhéznych mostíkov, adhéznej a reparačnej  malty, izolačných omietok, izolačných mazanín a k elastifikacii izolačnej stierky Bornit ® -Dichtungsschlämme . Na základe neiónovej stabilizácie je latex znášanlivý so všetkými bežnými normovanými cementmi. Ako prísada k izolačnej stierke Bornit ® -Dichtungsschlämme spôsobuje plastifikáciu a tým vláčne spracovanie; zvyšuje schopnosť zadržiavania vody a zamedzuje tak príliš rýchlemu vyschnutiu, zlepšuje adhéziu k podkladu; zvyšuje pružnosť a odolnosť proti agresívnym zložkám pôdy. Slúži v spojení s cementom a pieskom k vytváraniu adhéznych mostíkov medzi minerálnymi stavebnými materiálmi ako je murivo, omietka, betón a mazanina alebo na výrobu adhéznej a reparačnej malty a lepiacej malty pre tenké vrstvy. Ďalej sa dá používať ako prísada do malty pre vyrovnávacie mazaniny až na 0.  Navyše rastie značne pevnosť betónu a malty v ťahu pri ohybe,  v dôsledku toho sa znižuje tvorba trhlín vzniknutých v dôsledku zmršťovania. Má vysokú oteru vzdornosť a vznikajú bezprašné omietky a mazaniny. Zásadne zvyšuje odolnosť malty a betónu voči mrazu a posypovej soli. Znižuje priepustnosť pre olej a rozpúšťadlá a zároveň zlepšuje odolnosť voči chemikáliám.


SCHNELLZEMMENT – montážny cement

Rýchlo tuhnúci cement Bornit ® -Schnellzement je kamenne šedý montážny cement pre interiér a exteriér. Nedrobí sa, nepraská, je odolný voči teplu, neprekvitá a nekoroduje kovy. Počas  5 - 10 minút je tvrdý ako kameň. Stavebne biologicky a fyziologicky nezávadný. Používa sa na ukotvenie umývadiel, vykurovacích telies, dverných čapov, zábradlia atď. - vsádzanie hmoždiniek - opravy schodov, cementové podlahy, umývadiel atď. - utesňovanie betónových a kameninových rúr. Z 1 kg  Bornit ® -Schnellzement je možné vyplniť cca. 0,5 l dutín.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.