MODERNÉ HYDROIZOLAČNÉ A INJEKTÁŽNE TECHNOLÓGIE

Green Line Technology

Realizácie

Aplikácia stierkovaním je výhodná najmä pri sanácii starších objektov, ale aj pri realizácii nových stavieb. Dokáže riešiť všetky komplikované tvary a zaručuje bezproblémové riešenie prerušenia prác. Výplň použitých hydroizolačných materiálov skleným vláknom im dodáva okrem pružnosti aj zvýšenú pevnosť. Tieto materiály je možné nanášať v hrubších vrstvách už v jednom technologickom kroku, čo umožňuje skrátiť čas aplikácie hydroizolačného systému, pričom funkčnosť aplikácie je už po niekoľkých hodinách.
Ochrana hydroizolácie nopovou fóliou a aplikácia tepelnej izolácie. Nopovou foliou zabezpečíme odvetranie tepelnej izolácie


Ďalšie spevnenie - armovanie hydroizolačného systému,  hlavne na rovných plochách,  je možné sklotextilnou sieťou.

Tekuté hydroizolačné materiály dovoľujú riešiť aj zložité tvary stavebnej konštrukcie, hlavne pri sanácii starších objektov s dostatočnou hrúbkou, elasticitou a pevnosťou. Zároveň majú vynikajúcu prílnavosť k realizovanému podkladu.
Používanými technológiami pre aplikáciu hydroizolačných materiálov dokážeme riešiť v krátkom čase veľké realizované plochy s potrebnými požiadavkami na kvalitu aplikácie.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.