MODERNÉ HYDROIZOLAČNÉ A INJEKTÁŽNE TECHNOLÓGIE

Green Line Technology

Hydroizolácie plochých striech.

Plochá strecha - večný strašiak užívateľ budov s plochou strechou. Doterajšie systémy boli veľmi nespoľahlivé s krátkou dobou životnosti a veľmi problematicky sa nimi riešili zložité detaily stavebnej konštrukcie. Nami používané technológie a pracovné postupy dovoľujú jednoduchým a spoľahlivým spôsobom riešiť nielen rovné plochy, ale aj zložité detaily. Bez problémov sú čiastočné opravy ľubovolného hydroizolačného systému, ako aj nových , alebe sanovaných plôch. Veľkou výhodou je výborná príľnavosť ku všetkým bežne používaným stavebným materiálom ako betón, malty, plechy, drevo, azbestocementové dosky, bitúmenové živicea pod. po celej aplikovanej ploche, čo zabezpečí v prípade poruchy podtekanie. Taktiež hydroizolácia nie je namáhaná vetrom, vzhľadom k svojej priľnavosti pna celom povrchu, pritom sú materiály vysoko elastické, nenasiakavé a neprepúšťajú vodu. Znášajú aj trvalé pôsobenie vody, čím sa odstránia problémy s nedokonalými sklonmi striech.
Copyright © 2013. All Rights Reserved.