MODERNÉ HYDROIZOLAČNÉ A INJEKTÁŽNE TECHNOLÓGIE

Green Line Technology

Príprava podkladu pentráciou


Pred každou aplikáciou hydroizolačných materiálov je v prvom rade vždy povrch pripraviť použitím penetračného náteru. Chemické zloženie penetračného matriálu musí zodpovedať použitému hydroizolačnému materiálu, alebo predpísaný typ výrobcom.


Takisto aj ostatné súčasti strešného systému pred aplikáciou napenetrujeme.


Penetráciu je možné aj striekať, ale lepšie výsledky sa dosahujú natieraním, keď pripravovaný povrch je zároveň očistený a dôkladnejšie pripravený.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.