MODERNÉ HYDROIZOLAČNÉ A INJEKTÁŽNE TECHNOLÓGIE

Green Line Technology

Statické poruchy - trhliny a praskliny

Niektoré tieto príklady sú priam hrôzostrašné, a na prvý pohľad by sa zdalo, že sú neopraviteľné, ale u všetkych týchto príkladoch sa nám podarilo tieto satické poruchy opraviť a uviesť stavbu do pôvodného stavu, často s lepšími statickými vlastnosťami, ako mali pôvodne, hlavne u starších stavieb.

Najčastejšími statickými poruchami na budovách sú praskliny spôsobené rôznymi vplyvmi. Najviac je to narušenie podložia  a jehoho následný pohyb spôsobený podtekaním dažďovej vody zo striech. Nemenej častým dôvodom je posuv podložia spôsobený podzemnou vodou, ale i inými vplyvmi. Pri takýchto poruchách sa snažíme okrem scelenia trhlín odstránim príčinu podinjektovaním základových pásov a vytvorenie väčšej plochy pod budovou a tým menšie pôsobenie váhy pôsobiacej na podložie. Ďalej si popíšeme postup pri scelovaní trhlín - prasklín stien.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.