MODERNÉ HYDROIZOLAČNÉ A INJEKTÁŽNE TECHNOLÓGIE

Green Line Technology

Nová stránka


Nanášanie hydroizolačných kaučukovo disperzných materiálov na steny valčekom. Materiál je rovnomerne nanesený.


Konečná úprava hydroizolačných materiálov na cementovej  báze pri aplikácii hydroizolácie terasy zabezpečí nielen funkcionalitu poslednej vrstvy, ale aj prijateľný vzhľad. V takom prípade nie je potrebné vykonávať ďalšie povrchové úpravy, príp. pokládku dlažby.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.