MODERNÉ HYDROIZOLAČNÉ A INJEKTÁŽNE TECHNOLÓGIE

Green Line Technology

Pevnostné a tesniace injektáže

Pevnostné a tesniace injektáže?, aký je v tom rozdiel. Principiálne technoôogický postup je skoro rovnaký. Rozdiel je v tom, čo chceme injektážou dosiahnuť a aké injektážne materiály použijeme.

Pevnostné injektáže predovšetkým staticky spevňujú steny (murivo), odstraňuju nesúdržnosť muriva a trhliny. Ako materiál môže byť použitý mikrocement alebo živice.

Tesniace injektáže zabezpečujú odstránenie vlhkosti zo stien, resp. zabraňujú prenikaniu vlhkosti. Ako materiál môžu byť použité rôzne stavebné chémie na báze kryštalizácie, alebo gelove, resp. polyuretánové živice. Môžu byť plošné,  na celú plochu - objem muriva pre odstránenie vlhkosti a zároveň aj spevnenie, alebo clonové, väčšinou nad úrovňou základu, kde sa má zabrániť prenikaniu vlhkosti do muriva. 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.