MODERNÉ HYDROIZOLAČNÉ A INJEKTÁŽNE TECHNOLÓGIE

Green Line Technology

Kanalizačné vpuste

Dôležitou súčasťou plochých striech sú kanalizačné vpuste umiestnené v priestore plochy strechy. Ich funkčnosť ma veľký vplyv na funkciu hydroizolácie celej strechy. Preto pri riešení sanácie hydroizolácie plochej strechy venujeme im náležitú pozornosť. Najčastejšou funkčnou chybou je ich upchatie (nepoužívanie mechanických zábran), alebo podtekanie spôsobené chybami v hydroizolácii.

Pri reprofilácii strechy je nanovo vyprofilovaná aj kanalizačná vpusť.


Výmena kanalizačnej vpuste za novú aj jej nledné dôkladne preizolovanie nás zbaví problémov na dlhé roky.
Výhodou nami používaných technológii je riešenie aj zložitých umiestnení  a tvarov kanalizačných vpustí

Copyright © 2013. All Rights Reserved.