MODERNÉ HYDROIZOLAČNÉ A INJEKTÁŽNE TECHNOLÓGIE

Green Line Technology

Použité materiály a technológie:

Pri našich aplikáciách používame technológie a materiály renomovaných výrobcov,  väčšinou pochádzajúcich z SRN. S týmito materiálmi máme priaznivé skúsenosti a preukázali sa ich deklarované vlastnosti na vysokej úrovni.
Takisto veľkú úlohu vo výbere technológii zohrávali ekologické vlastnosti výrobkov. Väčšina nami používaných výrobkov sú vyrábané tzv. GREEN technológiami. Aj takto chceme prispieť k ozdraveniu nášho životného prostredia. Niektoré materiály, pri ktorých aplikácii nie je potrebná špeciálna technológia, ponúkame aj k priamemu predaju.

Pri hydroizolačných prácach používame výrobky firiem BORNIT (SRN) , BASF (SRN), Eco PROOF (GB)
Pri injektážnych a reprofilačných prácach používame výrobky firmy MC Bauchemie (SRN) a BASF (SRN)

Copyright © 2013. All Rights Reserved.