MODERNÉ HYDROIZOLAČNÉ A INJEKTÁŽNE TECHNOLÓGIE

Green Line Technology

Hydroizolačné práce:


Hydroizolácie prevádzame tekutými hydroizolačnými membránami na živičnej a kaučukovej báze striekaním, natieraním, valcovaním a stierkovaním, príp. aplikácia pomocou bitúmenových hydroizolačných pásov.
Hydroizolačné práce dokážeme prevádzať v exteriéri aj v interiéri za každého ročného obdobia.
Väčšinou prevádzame aplikácie súvisiace s hydroizoláciou a sanáciou na týchto objektoch:

- Hydroizolácie plochých striech, terás a parkovísk
- Odstraňovanie porúch v hydroizolácii plochých striech a terás
- Hydroizolácie podzemných častí budov proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode
- Hydroizolácie dopravných stavieb - mostov, ciest, tunelov, podzemných dopravných stavieb
- Hydroizolácie kanalizačných systémov a systémov ČOV
- Hydroizolácie bazénov a vodných nádrží
- Hydroizolácie vodných diel

- Oddrenážovanie domov a pivníc voči vzlínajúcej vlhkosti a vysokej spodnej vode
- Chemické podrezávanie - izolovanie starých budov
- Chemické podrezávanie - izolovanie budov injektážou kryštalických roztokov
- Chemické podrezávanie - izolovanie budov injektážou gélových živíc
- Zastavenie priesaku spodnej, aj tlakovej vody pomocou hydroizolačnej injektáže
- Sanačné hydroizolačné omietky

- Sanácia zvetraných a poškodených bitúmenových hydroizolačných pásov -renovácia, príp. nalepenie novej technologickej vrstvy

- Hydroizolačné injektáže prasklín voči pôsobeniu tlakovej vode (podzemnej, nádrží)
- Montáž odvodňovacích technológii na odčerpávanie vody z podzemných priestorov objektov.

- Hydroizolačné stierky živičné
- Hydroizolačné sanačné stierky kryštalické

Copyright © 2013. All Rights Reserved.