MODERNÉ HYDROIZOLAČNÉ A INJEKTÁŽNE TECHNOLÓGIE

Green Line Technology

Hydroizolačné bitúmenové materiály


BITUGRUND - asfaltová penetrácia

Živičný základ Bornit ® -Bitugrund je rýchlo schnúci základný náter na živičnej báze obsahujúcej rozpúšťadlá, ktorý možno natierať a striekať.

Podklad musí byť suchý, čistý a bez mastnot. Voľne časti, poškodené miesta v betóne a omietke, ako aj praskliny a diery je potrebné vopred vyplniť. Živičný základ Bornit ® -Bitugrund sa nanáša na podklad natieraním, valčekom alebo striekaním. Ďalšie práce vykonávajte až po úplnom preschnutí! Pri normálnej teplote je produkt pripravený na okamžité použitie bez zahrievania a riedenia. Spotreba je 0,02 l/m2.


GRUNDBIT - asfaltová penetrácia

Bornit ® -Grundbit je rýchlo schnúci pred náter na báze polymérne modifikovanej živicovej báze neobsahujúce rozpúšťadlá, je pachovo neutrálny.

Používa sa ako spojivo na prípravu savých podkladov pred položením nahrievacích asfaltovaných pásov alebo ako základný náter pre ďalšie nátery zo živicovej emulzie. Používa sa v interiéri, aj v exteriéri pre strešné a podlahové plochy. Drží dobre na betóne, murive, omietke a mnohých ostatných savých stavebných podkladoch .

Spotreba cca 0,2 l/m2 v závislosti od savosti podkladu.


UNIBIT - asfalto-latexová ochranná emulzia

Bornit ® -Unibit je univerzálne použiteľná a latexom vylepšená živičná emulzia neobsahujúca rozpúšťadla. Používa sa neriedený ako izolačný náter pre najrôznejšie stavebne bežné podklady, ako aj riedený vodou ako základný náter pre produkty zo živicovej emulzie. Produkt sa dá natierať, nanášať valčekom alebo nastrekovať metódou Airless. Slúži ako ochranný a izolačný náter pre betón, omietky a murivo proti zemnej vlhkosti, ako aj ako krycí náter pri sanovaní živičných strešných krytín. Okrem toho sa používa na ochranu proti vlhkosti pri betónových technologických stavbách (šachty, kanály atď) v miestach, ktoré sú v kontakte so zemou. Môže sa používať v riedení 1: 2 s vodou k zlepšeniu priľnavosti základného náteru pre všetky produkty na báze živičnej emulzie Bornit ® .

Spotreba pri použití ako ochranný náter cca 0,3 l/m2 a ako základný náter riedený vodou 1:2 0,15 l/m2.


FLEXBIT - elastická asfalto-latexová stierka

Bornit ® -Flexbit je vysoko kvalitný, kaučuko-latexom modifikovaná bitúmenová emulzia k vytváraniu bezšvových, elastických a vodotesných ochranných povrchových vrstiev. Produkt neobsahuje rozpúšťadlách a je odolná voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu.

Slúži na sanáciu a izoláciu starých bitúmenových plošných izolácií alebo ako ochrana nových strešných plôch, k ochrane konštrukčných prvkov prichádzajúcich do styku so zemou, proti zemnej vlhkosti, ako aj izolácia horizontálnych plôch (terasy, balkóny a podlahy).

Spotreba je 0,8 l/m2 na jeden náter.


FUNDAMENTDICHT 1K - asfaltová stierka

Bornit ® -Fundamentdicht 1K je jednozložkový, polystyrénom plnený a plastom vylepšený živičný hrubo vrstvy náter (KMB) na báze emulzie, ktorý neobsahuje rozpúšťadlá a je ekologický. Odparením vodného podielu v emulzii vzniká po zaschnutí pevná, ale napriek tomu flexibilná a vodotesná základová izolácia, ktorá umožňuje nanášania hrubých vrstiev v jednom pracovnom kroku. Používa sa k vytváraniu trvalých, flexibilných vonkajších náterov stavebných objektov v oblastiach prichádzajúcich do styku so zemou metódou natieranie alebo nástreku.

Spotreba pri netlakovej vode je 4,5-6,0 kg/m2,. Na lepenie izolačných dosiek cca 2 kg/m2


FUNDAMENTDICHT 2K - asfaltová stierka

Bornit ® -Fundamentdicht 2K je dvojzložkový, vláknami vystužený a plastom zušľachtený živičný hrubo vrstvy náter (KMB). Produkt neobsahuje rozpúšťadlá a je ekologický. Skladá z bitúmenovej emulzie a reakčného prášku. Chemická reakcie tejto zložky po zmiešaní spôsobuje včasnú odolnosť voči dažďu a zrýchlený proces schnutia. Po preschnutí vzniká pevný, ale napriek tomu flexibilný základový náter. Pastovitá a pevná povaha materiálu umožňuje nanášanie hrubých vrstiev v jednom pracovnom kroku. Povrchová vrstva je flexibilná, prekrýva praskliny a je odolná voči všetkým agresívnym látkam vyskytujúcim sa v prírodnej zemine. Prípravok Bornit ® -Fundamentdicht 2K slúži na vytváranie trvalých, flexibilných vonkajších náterov stavebných objektov v oblasti prichádzajúcich do styku so zemou a je vhodný pre použitie na vodorovných a na zvislých plochách.

Spotreba pri netlakovej vode je 4,5-5 kg/m2, pri tlakovej vode  je 6,0-6,5 kg/m2.Na lepenie izolačných dosiek cca 2 kg/m2.


FUNDAMENTFLEX 2K - asfaltová stierka

Bornit ® -Fundamentflex 2K je dvojzložkový, polystyrénom plnený a plastom zušľachtený živičný hrubo vrstvy náter (KMB). Produkt neobsahuje rozpúšťadlá a je ekologický. Skladá sa zo živicovej emulzie a reakčného prášku. Chemická reakcie tejto zložky po zmiešaní spôsobuje rýchlu odolnosť voči dažďu a zrýchlený proces schnutia. Slúži k vytváraniu trvalých, vysoko flexibilných vonkajších náterov stavebných objektov v oblasti prichádzajúcej do styku so zemou metódou roztierania alebo nástreku. Produkt je vhodný pre použitie na vodorovných a zvislých plochách, tiež k čiastkovej izolácii (pod mazaninou) podlahových dosiek, balkónov a terás, ako aj k lepeniu izolačných dosiek z tvrdej peny na bitúmenových a minerálnych podkladoch.

Spotreba pri netlakovej vode  je 4,5-5 l/m2, pri tlakovej vode je 6,0-6,5 l/m2. Na lepenie izolačných dosiek cca 2 l/m2.


PROFIDICHT 1K Fix - asfaltová stierka

Bornit ® -Profidicht 1K FIX je jednozložkový, polystyrénom plnený a plastom vylepšený živičný hrubo vrstvy náter (KMB). Neobsahuje rozpúšťadlá a je ekologický. Po zaschnutí dosahuje vysokej flexibility, preto tieto vlastnosti slúžia na vytváranie trvalých flexibilných vonkajších izolácií stavebných objektov v oblasti prichádzajúcich do styku so zemou metódou roztierania alebo striekaním.

Spotreba pri netlakovej vode je 3,5-4 l/m2, pri tlakovej vode je 4,5-5 l/m2. Na lepenie izolačných dosiek cca 2 l/m2.


BITUMEN SPRAY - asfaltový nástrek

Živičný sprej Bornit ® -Asfalt-Spray je rozprašovací živičný náter obsahujúci rozpúšťadlá s vysokou schopnosťou penetrácie do podkladu a dobrou krycou schopnosťou. Vďaka špeciálnemu rozprašovaču s ventilom s pohodlnou obsluhou vychyľujúcim sa o 360 ° je možné bez námahy prevádzať nátery malých plôch bez použitia ďalšieho náradia.

Používa sa k rýchlemu vytváraniu bitúmenových náterov odpudzujúcich vodu na rôznych podkladoch pre nasledujúce prípady použitia: ochrana betónu, muriva, omietky, dreva a kovov pred zemnou vlhkosťou a striekajúcou vodou, opravy malých plôch na zvetraných bitúmenových lepenkových krytinách, nátery na ochranu proti korózii pre kovové časti Drží na väčšine bežných stavebných podkladov (napr. betón, murivo, omietka, kov, drevo, atď.). Nehodí sa pre použitie na penovom a extrudovanom polystyréne a na všetkých podkladoch, ktoré nie sú odolné voči rozpúšťadlám!

Spotreba nádoby je cca na 2 m2.


DREIECKSBAND - tesniaci asfaltový pás

Trojuholníkový pás Bornit ® -Dreiecksband je nastaviteľný a vysoko flexibilný elastomerový živičný pás k bezpečnému a jednoduchému utesneniu škár a úžľabí v pozemnom a inžinierskom staviteľstve. Je elastický, odolný voči starnutiu a dá sa ľahko spracovávať. Použitím nedochádza k žiadnym časovým oneskoreniam (doba schnutia) medzi úžľabím a izoláciou, pretože sa okamžite po ochladení vytvorí vodotesne zvarené spojenie s podkladom.


ALU-TAPE - samolepiaca opravná páska

Hliníková páska Bornit ® -Alu-Tape lepí a utesňuje spoľahlivo kov, plasty, betón a drevo. Je špeciálne vhodná na utesňovanie:  škár ,  dažďových odkvapov ,  napojenie na strechu a stenu,  krytov,  sklenených striech a skleníkov,  oceľových konštrukcií ,  pokrytie striech , plechových odkvapov a žľabov. Utesňované povrchy musia byť suché, bez mastnôt a silikónu a oderu vzdorné. Porézny podklad by mal byť vopred ošetrený prípravkom Bornit ®-Bitugrund, aby sa dosiahla optimálna priľnavosť. Najvýhodnejšia teplota spracovania je medzi 5 ° C a 45 ° C. Bornit ®-Alu-Tape sa musí po priložení tesne pritlačiť. Je potrebné sa vyvarovať vzniku dutiny (bublín). V prípade extrémne nízkych teplôt sa môže hmota nanesenej vrstvy vytemperovať pomocou propánového plynového horáka alebo teplovzdušnej dýzy.


BITUMENREINIGER - čistiaci prostriedok

 Prípravok Bornit ® -Bitumenreiniger slúži na odstránenie živice zo znečistených plôch a náradia.


TOOL-CLEANER - čistiaci prostriedok pre stroje

Čistič Bornit ® -Tool-Cleaner je čistiaci prostriedok neobsahujúci silikón na olejovej báze s univerzálnymi možnosťami použitia.  Čistič odpudzuje vlhkosť a uvoľňuje hrdzu a zaisťuje mazacím účinkom ľahkú pohyblivosť pohyblivých dielov. Čistič Bornit ® -Tool-Cleaner sa používa prednostne k šetrnému čisteniu nástrojov a strojných častí (napr.  Bornit ® -Flexomat, Bornit ® -Rissomat, Bornit ® -IBC-Master ) od bitúmenových nečistôt. Produkt sa tiež používa na mazanie, resp. lepšiemu pohybu pohyblivých komponentov strojov. Pri zablokovaných skrutkových spojov a závesov možno opäť obnoviť ľahkú pohyblivosť a možno ich ochrániť pred koróziou.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.